moviment

Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Moviment parabòlic
🔜 PROPERAMENT
Estudi de l’tir parabòlic o oblic.
MCUA
🔜 PROPERAMENT
Moviment circular uniformement accelerat i dinàmica de el moviment circular.
MHS
🔜 PROPERAMENT
Moviment harmònic simple.
Gravitació
🔜 PROPERAMENT
Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.
Moviments
🔜 PROPERAMENT
MRU, MRUA i MCU.
El moviment
🔜 PROPERAMENT
Conceptes de velocitat i acceleració.
SpaceX Demo-2
🔜 PROPERAMENT
Estudi cinemàtic d’el Falcon 9 🚀.