moviment

SpaceX Demo-2
PROPERAMENT
Estudi cinemàtic d’el Falcon 9 🚀.