Interacció gravitatòria

Lleis de Kepler, llei de Gravitació Universal i camp gravitatori

Foto de NASA en Unsplash
Properament…

✏️ Edita aquesta pàgina

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
💼 · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 MHS

  PROPERAMENT Moviment harmònic simple.

 • 📚 Camp elèctric

  PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Moviment circular

  PROPERAMENT Cinemàtica i dinàmica del moviment circular.

 • 📚 Ones

  PROPERAMENT Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.