energia

Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Camp elèctric
🔜 PROPERAMENT
Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.
Camp magnètic
🔜 PROPERAMENT
Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.
MHS
🔜 PROPERAMENT
Moviment harmònic simple.
Ones
🔜 PROPERAMENT
Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.
Energia i treball
🔜 PROPERAMENT
Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.
Energia
🔜 PROPERAMENT
Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.
Energia, treball i calor
🔜 PROPERAMENT
Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).