El moviment

Conceptes de velocitat i acceleració

Imatge de Steve Sewell en Pixabay
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 👐 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Òscar Colomar
Òscar Colomar
📚 Apunts

Soc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Electricitat i electrònica

  PROPERAMENT Electricitat i circuits elèctrics. Llei d’Ohm. Dispositius electrònics. Aspectes industrials de l’energia.

 • 📚 Energia

  PROPERAMENT Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.

 • 📚 Estructura atòmica

  PROPERAMENT Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.

 • 📚 Gravitació

  PROPERAMENT Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.

 • 📚 Interacció gravitatòria

  PROPERAMENT Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.