gravitació

Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Gravitació
🔜 PROPERAMENT
Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.
SpaceX Demo-2
🔜 PROPERAMENT
Estudi cinemàtic d’el Falcon 9 🚀.
Pòsters de el Sistema Solar
🔜 PROPERAMENT
Ara es mostren la bellesa del nostre sistema solar i més enllà.