🕵️ Política de privacitat

fisiquimicament està publicada amb Hugo Blox per hugo. En ser una lloc web estàtic, no recull ni comparteix amb tercers cap dada personal. No obstant això, utilitza serveis externs per afegir diverses funcionalitats, les quals es detallen a la següent llista:1:


  1. S’enllacen també les seves respectives polítiques de privacitat. ↩︎

  2. Actualment la web utilitza les tipografies Cabin Sketch, EB Garamond i Inconsolata. A més, Cloudflare Fonts està activat. ↩︎

  3. Per tal de cobrir les despeses del web relacionats amb el domini i l’allotjament. ↩︎