Camp elèctric

Llei de Coulomb, energia potencial, potencial i flux elèctric

Imatge de Gerd Altmann en Pixabay
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Doctor en Física i Professor de Física i Química

Sóc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Comentaris

Relacionat

 • 📚 Camp magnètic

  🔜 PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Interacció gravitatòria

  🔜 PROPERAMENT Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.

 • 📚 MHS

  🔜 PROPERAMENT Moviment harmònic simple.

 • 📚 Ones

  🔜 PROPERAMENT Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.

 • 📚 Energia

  🔜 PROPERAMENT Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.