Camp elèctric

Llei de Coulomb, energia potencial, potencial i flux elèctric

Imatge de Gerd Altmann en Pixabay
Properament…

✏️ Edita aquesta pàgina

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
💼 · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Interacció gravitatòria

  PROPERAMENT Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.

 • 📚 MHS

  PROPERAMENT Moviment harmònic simple.

 • 📚 Ones

  PROPERAMENT Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.

 • 📚 Energia

  PROPERAMENT Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.