Ones

Propagació d’ones transversals i longitudinals

Imatge de Arek Socha en Pixabay
Properament…

✏️ Edita aquesta pàgina

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 MHS

  PROPERAMENT Moviment harmònic simple.

 • 📚 Camp elèctric

  PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Interacció gravitatòria

  PROPERAMENT Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.

 • 📚 Energia

  PROPERAMENT Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.