Química

Estructura de la matèria

`🔜 PROPERAMENT` Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica

`🔜 PROPERAMENT` Recomendacions de la IUPAC 2005.

L'activitat científica

`🔜 PROPERAMENT` La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

L'activitat científica

`🔜 PROPERAMENT` Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

Reaccions químiques

`🔜 PROPERAMENT` Estequiometria, transformacions energètiques i espontaneïtat.

Formulació i nomenclatura de Química Orgànica

`🔜 PROPERAMENT` Recomanacions i noms preferits de la IUPAC de 2013.

La matèria

`🔜 PROPERAMENT` Propietats, estats d'agregació i mescles.

Models atòmics

`🔜 PROPERAMENT` Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

Sistema periòdic

`🔜 PROPERAMENT` Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Enllaç químic

`🔜 PROPERAMENT` Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.