Química

Estructura de la matèria
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.
Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica
🔜 PROPERAMENT
Recomendacions de la IUPAC 2005.
L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.
L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.
Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Estequiometria, transformacions energètiques i espontaneïtat.
Formulació i nomenclatura de Química Orgànica
🔜 PROPERAMENT
Recomanacions i noms preferits de la IUPAC de 2013.
La matèria
🔜 PROPERAMENT
Propietats, estats d’agregació i mescles.
Models atòmics
🔜 PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.
Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.
Enllaç químic
🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.