activitat-científica

L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.
L'activitat científica
🔜 PROPERAMENT
Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.
Actualització d'unitats de base de l'SI
🔜 PROPERAMENT
Ara totes definides en funció de constants físiques universals.