inorgànica

Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica
🔜 PROPERAMENT
Recomendacions de la IUPAC 2005.