2019

Juliol 2019
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2019
Examen complet de PAU Física.
Juny 2019
Examen complet de PAU Química.
Juny 2019
Examen complet de PBAU Física.
Setembre 2019
Examen complet de PAU Física.
Setembre 2019
Examen complet de PAU Química.