estructura-atòmica

Estructura de la matèria
🔜 PROPERAMENT
Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.
Models atòmics
🔜 PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.
Estructura atòmica
🔜 PROPERAMENT
Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.