Física

MCUA
🔜 PROPERAMENT
Moviment circular uniformement accelerat i dinàmica de el moviment circular.
Estructura atòmica
🔜 PROPERAMENT
Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.
MHS
🔜 PROPERAMENT
Moviment harmònic simple.
Ones
🔜 PROPERAMENT
Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.
Gravitació
🔜 PROPERAMENT
Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.
Òptica geomètrica
🔜 PROPERAMENT
Lleis de l’òptica geomètrica. Sistemes òptics. L’ull humà. Instruments òptics.
Energia i treball
🔜 PROPERAMENT
Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.
Física del s. XX
🔜 PROPERAMENT
Relativitat. Física Quàntica. Física Nuclear. Radioactivitat.
Moviments
🔜 PROPERAMENT
MRU, MRUA i MCU.
El moviment
🔜 PROPERAMENT
Conceptes de velocitat i acceleració.