matèria

La matèria
🔜 PROPERAMENT
Propietats, estats d’agregació i mescles.