Apuntes-segundo-bach-fisicas

Interacció gravitatòria
🔜 PROPERAMENT
Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.
Camp elèctric
🔜 PROPERAMENT
Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.
Camp magnètic
🔜 PROPERAMENT
Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.
Ones
🔜 PROPERAMENT
Propagació d’ones transversals i longitudinals. Equació de les ones harmòniques. Energia i intensitat. So i llum.
Òptica geomètrica
🔜 PROPERAMENT
Lleis de l’òptica geomètrica. Sistemes òptics. L’ull humà. Instruments òptics.
Física del s. XX
🔜 PROPERAMENT
Relativitat. Física Quàntica. Física Nuclear. Radioactivitat.