📚 Apunts

📓 2n Batx ⚗️ Química

*
Estructura de la matèria

Estructura de la matèria

Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Sistema periòdic

Sistema periòdic

Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Enllaç químic

Enllaç químic

Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

Termoquímica

Termoquímica

PROPERAMENT
Transformacions energètiques i espontaneïtat de les reaccions químiques.

Cinètica química

Cinètica química

Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

Equilibri químic

Equilibri químic

Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

Àcid-base

Àcid-base

Teories àcid-base. Força relativa dels àcids i bases. Equilibri iònic de l’aigua. Concepte de pH. Volumetries de neutralització àcid-base. Indicadors àcid-base. Hidròlisi de sals. Dissolucions reguladores. Àcids i bases rellevants.

Redox

Redox

Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.