Química orgànica

Imatge de Colin Behrens en Pixabay
Properament…

✏️ Edita aquesta pàgina

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Cinètica química

  Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

 • 📚 Enllaç químic

  Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

 • 📚 Equilibri químic

  Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

 • 📚 Estructura de la matèria

  Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

 • 📚 Redox

  Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.