Equilibri químic

Llei d’acció de masses, constant d’equilibri, principi de Le Chatelier i equilibris heterogenis

Foto de Polina Tankilevitch en Pexels
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Doctor en Física i Professor de Física i Química

Sóc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Òscar Colomar
Òscar Colomar
Llicenciat en Química i Professor de Física i Química

Sóc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Eduard Cremades
Eduard Cremades
Doctor en Química i Professor de Física i Química

Sóc Doctor en Química i Professor a l’Escola Virolai, a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona.

Comentaris

Relacionat

 • 📚 Cinètica química

  🔜 PROPERAMENT Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

 • 📚 Redox

  🔜 PROPERAMENT Equilibri redox. Ajust redox. Piles galvàniques. Electròlisi.

 • 📚 Àcid-base

  🔜 PROPERAMENT Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.

 • ✍🏼 Què tan pur vol el seu coure, jove?

  🔜 PROPERAMENT Tenim a el 99% i a l'99.9%. A el 100%? Esteu segur? Si porta per pagar? Va a trigar una mica.

 • 📚 Enllaç químic

  🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.