taula-periòdica

Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.
Sistema periòdic
🔜 PROPERAMENT
Sistema periòdic i configuració electrònica.
Elements i compostos
🔜 PROPERAMENT
Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d’especial interès.
Taula Periòdica dels Elements
🔜 PROPERAMENT
Taula Periòdica dels Elements amb informació bàsica i en alta resolució.
Taula Periòdica de Científics
🔜 PROPERAMENT
Taula Periòdica amb científics/ques il·lustres.
Taula Periòdica DC
🔜 PROPERAMENT
Taula Periòdica amb personatges de DC.