taula-periòdica

Sistema periòdic

`🔜 PROPERAMENT` Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Sistema periòdic

`🔜 PROPERAMENT` Sistema periòdic i configuració electrònica.

Elements i compostos

`🔜 PROPERAMENT` Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d'especial interès.

Taula Periòdica dels Elements

Taula Periòdica dels Elements amb informació bàsica i en alta resolució.

Taula Periòdica de Científics

Taula Periòdica amb científics/ques il·lustres.

Taula Periòdica DC

Taula Periòdica amb personatges de DC.