Forces

Lleis de Newton i forces d’especial interès

Foto de Andrea Piacquadio en Pexels
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 👐 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Fluids

  PROPERAMENT Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

 • 📚 Camp elèctric

  PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Energia, treball i calor

  PROPERAMENT Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).

 • 📚 Gravitació

  PROPERAMENT Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.