Estàtica i dinàmica

Estàtica i dinàmica duna partícula i un sòlid rígid

Foto de Andrea Piacquadio en Pexels
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Moviment circular

  PROPERAMENT Cinemàtica i dinàmica del moviment circular.

 • 📚 Camp elèctric

  PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Energia i treball

  PROPERAMENT Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.

 • 📚 Fluids

  PROPERAMENT Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.