Reaccions químiques

Ajust d’equacions químiques i càlculs estequiomètrics

Foto de Alex Kondratiev en Unsplash
Properament…

✏️ Edita aquesta pàgina

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
💼 · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Òscar Colomar
Òscar Colomar
📚 Apunts

Soc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Reaccions químiques

  PROPERAMENT Canvis físics i químics. La reacció química. Iniciació a l’estequiometria. Llei de conservació de la massa. Velocitat de reacció. La Química en la societat i el medi ambient.

 • 📚 Reaccions químiques

  PROPERAMENT Classificació i estequiometria de les reaccions químiques.

 • 📚 Cinètica química

  Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

 • 📚 Enllaç químic

  PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

 • 📚 Equilibri químic

  Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.