📚 Apunts

📙 4t ESO

*
L'activitat científica

L’activitat científica

PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

Models atòmics

Models atòmics

PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

Sistema periòdic

Sistema periòdic

PROPERAMENT
Sistema periòdic i configuració electrònica.

Enllaç químic

Enllaç químic

PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

Reaccions químiques

Reaccions químiques

PROPERAMENT
Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.

Moviments

Moviments

PROPERAMENT
MRU, MRUA i MCU.

Forces

Forces

PROPERAMENT
Lleis de Newton i forces d’especial interès.

Fluids

Fluids

PROPERAMENT
Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

Energia, treball i calor

Energia, treball i calor

PROPERAMENT
Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).