📚 Apunts

📙 4t ESO

*
L'activitat científica

L’activitat científica

🔜 PROPERAMENT
La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

Models atòmics

Models atòmics

🔜 PROPERAMENT
Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

Sistema periòdic

Sistema periòdic

🔜 PROPERAMENT
Sistema periòdic i configuració electrònica.

Enllaç químic

Enllaç químic

🔜 PROPERAMENT
Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

Reaccions químiques

Reaccions químiques

🔜 PROPERAMENT
Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.

Moviments

Moviments

🔜 PROPERAMENT
MRU, MRUA i MCU.

Forces

Forces

🔜 PROPERAMENT
Lleis de Newton i forces d’especial interès.

Fluids

Fluids

🔜 PROPERAMENT
Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

Energia, treball i calor

Energia, treball i calor

🔜 PROPERAMENT
Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).