PAU-quimica-examenes

Juny 2000
Examen complet de PAU Química.
Juny 2001
Examen complet de PAU Química.
Juny 2002
Examen complet de PAU Química.
Juny 2003
Examen complet de PAU Química.
Juny 2004
Examen complet de PAU Química.
Juny 2005
Examen complet de PAU Química.
Juny 2006
Examen complet de PAU Química.
Juny 2007
Examen complet de PAU Química.
Juny 2008
Examen complet de PAU Química.
Juny 2009
Examen complet de PAU Química.