PAU

Juny 2000
Examen complet de PAU Física.
Juny 2000
Juny 2000
Examen complet de PAU Química.
Juny 2000
Juny 2001
Examen complet de PAU Física.
Juny 2001
Juny 2001
Examen complet de PAU Química.
Juny 2001
Juny 2002
Examen complet de PAU Física.
Juny 2002
Juny 2002
Examen complet de PAU Química.
Juny 2002
Juny 2003
Examen complet de PAU Física.
Juny 2003
Juny 2003
Examen complet de PAU Química.
Juny 2003
Juny 2004
Examen complet de PAU Física.
Juny 2004
Juny 2004
Examen complet de PAU Química.
Juny 2004