Juny 2000
Examen complet de PAU Física.
Juny 2001
Examen complet de PAU Física.
Juny 2002
Examen complet de PAU Física.
Juny 2003
Examen complet de PAU Física.
Juny 2004
Examen complet de PAU Física.
Juny 2005
Examen complet de PAU Física.
Juny 2006
Examen complet de PAU Física.
Juny 2007
Examen complet de PAU Física.
Juny 2008
Examen complet de PAU Física.
Juny 2009
Examen complet de PAU Física.