Juny 2010
Examen complet de PAU Física.
Juny 2011
Examen complet de PAU Física.
Juny 2012
Examen complet de PAU Física.
Juny 2013
Examen complet de PAU Física.
Juny 2014
Examen complet de PAU Física.
Juny 2015
Examen complet de PAU Física.
Juny 2016
Examen complet de PAU Física.
Juny 2017
Examen complet de PAU Física.
Juny 2018
Examen complet de PAU Física.
Juny 2019
Examen complet de PAU Física.