fluids

Fluids
🔜 PROPERAMENT
Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.