Les forces

Principals forces de la natura i els seus efectes

Foto de Andrea Piacquadio en Pexels
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Doctor en Física i Professor de Física i Química

Sóc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Òscar Colomar
Òscar Colomar
Espanyol ↔️ Català

Sóc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Comentaris

Relacionat

 • 📚 Camp elèctric

  🔜 PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  🔜 PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 El moviment

  🔜 PROPERAMENT Conceptes de velocitat i acceleració.

 • 📚 Electricitat i electrònica

  🔜 PROPERAMENT Electricitat i circuits elèctrics. Llei d’Ohm. Dispositius electrònics. Aspectes industrials de l’energia.

 • 📚 Energia

  🔜 PROPERAMENT Concepte d’energia. Transformacions energètiques. Calor i temperatura. Fonts d’energia.