📚 Apunts

📕 1r Batx 🧲 Física

*
Cinemàtica vectorial

Cinemàtica vectorial

PROPERAMENT
Magnituds cinemàtiques i moviments rectilinis.

Moviment parabòlic

Moviment parabòlic

PROPERAMENT
Estudi de l’tir parabòlic o oblic.

Moviment circular

Moviment circular

PROPERAMENT
Cinemàtica i dinàmica del moviment circular.

Estàtica i dinàmica

Estàtica i dinàmica

PROPERAMENT
Estàtica i dinàmica duna partícula i un sòlid rígid.

Energia i treball

Energia i treball

PROPERAMENT
Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.

Termodinàmica

Termodinàmica

PROPERAMENT
Variables termodinàmiques d’un sistema en funció de les condicions.