📚 Apunts

📕 1r Batx

*
Lleis fonamentals de la Química

Lleis fonamentals de la Química

PROPERAMENT
Lleis ponderals i lleis dels gasos ideals.

Dissolucions

Dissolucions

PROPERAMENT
Formes d’expressar la concentració, preparació i propietats col·ligatives.

Reaccions químiques

Reaccions químiques

PROPERAMENT
Classificació i estequiometria de les reaccions químiques.

Moviment parabòlic

Moviment parabòlic

PROPERAMENT
Estudi de l’tir parabòlic o oblic.

Moviment circular

Moviment circular

PROPERAMENT
Cinemàtica i dinàmica del moviment circular.

Energia i treball

Energia i treball

PROPERAMENT
Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.