PBAU-fisica-examenes

Juliol 2019
Examen complet de PBAU Física.
Juliol 2019
Juny 2008
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2008
Juny 2009
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2009
Juny 2010
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2010
Juny 2011
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2011
Juny 2012
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2012
Juny 2013
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2013
Juny 2014
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2014
Juny 2015
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2015
Juny 2016
Examen complet de PBAU Física.
Juny 2016