📚 Apunts

📔 Formulació i nomenclatura de Química

*
Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica

Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica

🔜 PROPERAMENT
Recomendacions de la IUPAC 2005.

Formulació i nomenclatura de Química Orgànica

Formulació i nomenclatura de Química Orgànica

🔜 PROPERAMENT
Recomanacions i noms preferits de la IUPAC de 2013.