🎓 PBAU Illes Balears

🧲 Física

Descarrega aquí un quadern amb 354 problemes amb solució, de la mà del gran Berto Tomás.
.js-id-2008
Juny 2019

Juny 2019

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2021

Juny 2021

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2022

Juny 2022

Examen complet de PBAU Física.

Juliol 2019

Juliol 2019

Examen complet de PBAU Física.

Juliol 2021

Juliol 2021

Examen complet de PBAU Física.

Juliol 2022

Juliol 2022

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2008

Juny 2008

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2009

Juny 2009

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2010

Juny 2010

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2011

Juny 2011

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2012

Juny 2012

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2013

Juny 2013

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2014

Juny 2014

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2015

Juny 2015

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2016

Juny 2016

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2017

Juny 2017

Examen complet de PBAU Física.

Juny 2020

Juny 2020

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2008

Setembre 2008

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2010

Setembre 2010

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2011

Setembre 2011

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2012

Setembre 2012

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2013

Setembre 2013

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2014

Setembre 2014

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2015

Setembre 2015

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2016

Setembre 2016

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2017

Setembre 2017

Examen complet de PBAU Física.

Setembre 2020

Setembre 2020

Examen complet de PBAU Física.