Jana

Jana

🐕

Soc una mestissa de mastí a la qual li encanta que l’acariciïn, dormir, jugar, fer passejades i rosegar. Em van adoptar a ASPROAN amb 7 mesos i des que vaig arribar a la meva nova llar no he deixat de repartir felicitat 🥰.

Interessos
  • 🫳 Rebre carícies
  • 💤 Dormir
  • ⚾ Jugar
  • 🐾 Fer passejades
  • 🦴 Rosegar

Recents

  • Jana

    I am a mastiff mongrel who loves to be petted, sleeping, playing, going for walks and chewing. I was adopted from ASPROAN when I was 7 months old and since I arrived to my new home I haven’t stopped spreading happiness 🥰.