MHS

Moviment harmònic simple

Imatge de neo tam en Pixabay
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Òscar Colomar
Òscar Colomar
📚 Apunts

Soc Llicenciat en Química i Professor de Secundària a l’IES Isidor Macabich d’Eivissa.

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Interacció gravitatòria

  PROPERAMENT Lleis de Kepler. Llei de Gravitació Universal. Camp gravitatori.

 • 📚 MCUA

  PROPERAMENT Moviment circular uniformement accelerat i dinàmica de el moviment circular.

 • 📚 Camp elèctric

  PROPERAMENT Llei de Coulomb. Energia potencial i potencial elèctric. Flux elèctric.

 • 📚 Camp magnètic

  PROPERAMENT Camp magnètic. Flux magnètic. Inducció electromagnètica.

 • 📚 Energia i treball

  PROPERAMENT Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.