Lleis fonamentals de la Química

Lleis ponderals i lleis dels gasos ideals

Foto de Piret Ilver a Unsplash
Properament…
Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Discord

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat

 • 📚 Dissolucions

  PROPERAMENT Formes d’expressar la concentració, preparació i propietats col·ligatives.

 • 📚 Lleis dels gasos

  PROPERAMENT Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.

 • 📚 Reaccions químiques

  PROPERAMENT Equacions químiques, estequiometria, reactiu limitant i rendiment.

 • 📚 Energia i treball

  PROPERAMENT Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.

 • 📚 MHS

  PROPERAMENT Moviment harmònic simple.