Calendari Científic Escolar

365 efemèrides d’aniversaris científics i tecnològics

http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico

L’Institut de Ramaderia de Muntanya (IGM per les sigles en castellà), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universidad de León, impulsa aquest projecte, amb el qual es pretén acostar la cultura científica a la població més jove i oferir referents propers, diversos i actuals de la ciència.

El Calendari Científic Escolar està dirigit principalment a l’alumnat d’educació primària i secundària obligatòria. Cada dia s’ha recollit un aniversari científic o tecnològic com, per exemple, naixements de persones d’aquests àmbits o commemoracions de troballes destacables.

A més, el calendari s’acompanya d’una guia didàctica amb orientacions per al seu aprofitament educatiu transversal a les classes, incloent-hi activitats adaptades a cada rang d’edat i a l’alumnat amb necessitats especials.

També et pots subscriure1 al calendari online perquè els aniversaris apareguin directament a la teva aplicació de calendari.

Més informació i accés a edicions anteriors a la pàgina oficial del projecte.

  1. Aprèn aquí com subscriure’t a un calendari en línia en diferents plataformes (en anglès). ↩︎

Rodrigo Alcaraz de la Osa
Rodrigo Alcaraz de la Osa
⚛️ · 🤝 · 🔗 · ✍️

Soc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Peñacastillo de Cantàbria (Espanya).

Participa activament a la web comentant, donant la teva opinió, realitzant peticions, suggeriments...

Relacionat