Rodrigo Alcaraz de la Osa

Rodrigo Alcaraz de la Osa

Doctor en Física i Professor de Física i Química

IES Ría San Martín

Sóc Doctor en Física per la Universidad de Cantabria i Professor de Física i Química a l’IES Ría San Martin de Cantàbria (Espanya). A més a més, sóc el creador de fisiquimicament, on pots trobar ⚛️ recursos de Física i Química, així com diversos 👐🏼 tutorials, 🔗 recursos online i entrades en el ✍🏼 blog.

Interessos
 • ✈️ Viatjar
 • 🎸 Música
 • 🎮 Videojocs
 • ⚛️ Fotons
Formació
 • Màster en Formació del Professorat, 2017

  UNED

 • Doctor en Física, 2013

  Universidad de Cantabria

 • Màster en Física i Tecnologia Física, 2009

  Universidad de Cantabria

 • Llicenciat en Física, 2008

  Universidad de Cantabria · Erasmus a la 🇩🇪 Freie Universität Berlin

Recents

Estructura de la matèria

🔜 PROPERAMENT Mecànica quàntica, orbitals atòmics, estructura electrònica i partícules subatòmiques.

Formulació i nomenclatura de Química Inorgànica

🔜 PROPERAMENT Recomendacions de la IUPAC 2005.

L'activitat científica

🔜 PROPERAMENT La investigació científica. Magnituds escalars i vectorials. Anàlisi dimensional. Errors en la mesura. Expressió de resultats.

L'activitat científica

🔜 PROPERAMENT Mètode científic. Magnituds. Laboratori escolar.

Formulació i nomenclatura de Química Orgànica

🔜 PROPERAMENT Recomanacions i noms preferits de la IUPAC de 2013.

La matèria

🔜 PROPERAMENT Propietats, estats d’agregació i mescles.

Models atòmics

🔜 PROPERAMENT Models de Thomson, Rutherford i Bohr.

Sistema periòdic

🔜 PROPERAMENT Taula periòdica i configuració electrònica. Propietats periòdiques.

Enllaç químic

🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Geometria molecular. Forces intermoleculars.

Lleis dels gasos

🔜 PROPERAMENT Llei de Boyle-Mariotte, llei de Charles i llei de Gay-Lussac.

Sistema periòdic

🔜 PROPERAMENT Sistema periòdic i configuració electrònica.

Cinètica química

🔜 PROPERAMENT Velocitat de reacció. Equacions cinètiques. Ordre de reacció. Mecanismes de reacció.

Enllaç químic

🔜 PROPERAMENT Enllaç iònic, covalent i metàl·lic. Forces intermoleculars.

Estructura atòmica

🔜 PROPERAMENT Teoria atòmica de Dalton, models atòmics, ions i isòtops.

Elements i compostos

🔜 PROPERAMENT Taula periòdica dels elements. Unions entre àtoms. Elements i compostos d’especial interès.

Equilibri químic

🔜 PROPERAMENT Llei d’acció de masses. Constant d’equilibri. Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis.

Reaccions químiques

🔜 PROPERAMENT Ajust d’equacions químiques, càlculs massa-massa i càlculs massa-volum.

Moviments

🔜 PROPERAMENT MRU, MRUA i MCU.

Àcid-base

🔜 PROPERAMENT Equilibri àcid-base. Teories d’Arrhenius i de Brönsted-Lowry. Concepte de pH.

Forces

🔜 PROPERAMENT Lleis de Newton i forces d’especial interès.

Fluids

🔜 PROPERAMENT Concepte de pressió, principis de la hidrostàtica i física de l’atmosfera.

Energia, treball i calor

🔜 PROPERAMENT Energia i les seves formes d’intercanvi (treball i calor).

Contrast de color

Contrast de color sobre blanc i negre alhora.

Taula Periòdica dels Elements

Taula Periòdica dels Elements amb informació bàsica i en alta resolució.

Taula Periòdica de Científics

Taula Periòdica amb científics/ques il·lustres.

Taula Periòdica DC

Taula Periòdica amb personatges de DC.

💊💊 Píndoles de ciència

10 coses que pots fer, estudiar o reflexionar a l’aula.

SpaceX Demo-2

Estudi cinemàtic d’el Falcon 9 🚀

Pòsters de el Sistema Solar

Ara es mostren la bellesa del nostre sistema solar i més enllà.

Actualització d'unitats de base de l'SI

Ara totes definides en funció de constants físiques universals.

Assassin's Creed Valhalla

Propera entrega d’aquesta aclamada franquícia de videojocs.

Hola Món

Preguntes i respostes.

Andalucía 2000

Ejercicio 1.

Aragón 2018

Ejercicio 1 de la Opción A.

Asturias 2018

Ejercicio 4.

Cantabria 2016

Ejercicio 1.

Cantabria 2018

Ejercicio 1 de la Opción 1.

Cantabria 2018

Ejercicio 2 de la Opción 1.

Cantabria 2018

Ejercicio 3 de la Opción 1.

Cantabria 2018

Ejercicio 1 de la Opción 2.

Cantabria 2018

Ejercicio 2 de la Opción 2.

Cantabria 2018

Ejercicio 3 de la Opción 2.

Cantabria 2018

Ejercicio 5 de la Opción 1.

Cantabria 2018

Ejercicio 6 de la Opción 1.

Cantabria 2018

🆕 NOVEDAD Ejercicio 4 de la Opción 2.

Cantabria 2018

Ejercicio 6 de la Opción 2.

Castilla y León 2018

Ejercicio 3 del Turno 1, 2 y 3.

Galicia 2016

Ejercicio 1.

Galicia 2018

Ejercicio 3 de la Opción B.

Galicia 2019

Ejercicio 6 de la Opción B.

Madrid 2018

Ejercicio 1.

Madrid 2018

Ejercicio 2.

Navarra 2018

🆕 NOVEDAD Castellano · Ejercicio 5.

País Vasco 2016

Ejercicio K1.

País Vasco 2018

Ejercicio F1.

País Vasco 2018

Ejercicio F2.