Apuntes-primero-baches

Reaccions químiques
🔜 PROPERAMENT
Estequiometria, transformacions energètiques i espontaneïtat.
Reaccions químiques
Moviment parabòlic
🔜 PROPERAMENT
Estudi de l’tir parabòlic o oblic.
Moviment parabòlic
MCUA
🔜 PROPERAMENT
Moviment circular uniformement accelerat i dinàmica de el moviment circular.
MCUA
MHS
🔜 PROPERAMENT
Moviment harmònic simple.
MHS
Gravitació
🔜 PROPERAMENT
Forces centrals. Llei de gravitació universal. Lleis de Kepler.
Gravitació
Energia i treball
🔜 PROPERAMENT
Treball. Potència. Energia. Teorema de les forces vives. Sistemes conservatius.
Energia i treball